Aihearkisto: Yleinen

Päätoimittajien päivässä energiaa ja teatteria

Kaupunkilehtien päätoimittajat vierailivat 6.10.2022 myös teatterikorkeakoulun tarpeistovarastossa.

Suomen kaupunkilehtien päätoimittajat ry järjesti jäsenilleen tapahtumapäivän Helsingissä 6.10.2022. Päivä alkoi Energiavirastossa, missä kuulimme huippuasiantuntijoilta tuoreimmat tiedot syksyn kuumista puheenaiheista: sähkön hinnasta, energiakriisistä ja uhkaavasta sähköpulasta. Virastovierailun jälkeen oli aika virittäytyä toisenlaisiin tunnelmiin läheisessä teatterikorkeakoulussa. Saimme mielenkiintoista tietoa talon arjesta ja teatterialan kuulumisista. Opastetulla kierroksella pääsimme tutustumaan taloon läpikotaisiin puvustamoa ja tarpeistovarastoa myöten. Molemmissa vierailukohteissa jäsenillämme riitti kysyttävää ja keskustelu kävi vilkkaana, ovathan sekä energia-asiat että paikallinen teatterielämä esillä jokaisen kaupunkilehden sivuilla. Tapahtumapäivä päättyi perinteiseen tapaan ruokailuun ja verkostoitumiseen eri puolilta Suomea paikalle tulleiden kaupunkilehtien päätoimittajien kesken.

 

 

Kaupunkilehtien päätoimittajien kannanotto mediatukeen

Suomalaisen median taloudelliset toimintaedellytykset ovat heikentyneet nopeasti koronapandemian johdosta.  Kaikkein kovimpia iskuja ovat ottaneet vastaan maksutta kotitalouksiin jaettavat kaupunkilehdet, joiden liikevaihto koostuu kokonaan ilmoitusmyynnistä.

Nykyisten rajoitustoimenpiteiden johdosta monet kaupunkilehtien tärkeät paikalliset ilmoittaja-asiakkaat ovat joutuneet ajamaan alas toimintansa, mikä on kuihduttanut välittömästi myös lehdille elintärkeää tulovirtaa. Moni lehti onkin jo joutunut ilmestymistauolle tai harventanut ilmestymisrytmiään.

Kaupunkilehti lisää merkittävällä tavalla suomalaisen mediakentän moniäänisyyttä paikallisella tasolla ja monelle lukijalle se on tärkein, jopa ainoa paikallisen tiedon lähde. Lehti tavoittaa kaikki väestöryhmät heidän taloudellisesta tilanteestaan riippumatta, millä on iso arvo myös paikallisdemokratian toimivuuden ja tasa-arvoisen tiedonvälityksen kannalta.

Näinä aikoina kaikkiin koteihin jaettavilla maksuttomilla lehdillä on erityinen rooli oikean tiedon välittäjänä. Kaupunkilehden kautta on hyvä mahdollisuus saada tärkeä viesti perille myös sellaisille epidemian torjunnan kannalta tärkeille kohderyhmille, joiden tavoittaminen voi muuten olla vaikeaa. Alan toimijat ovatkin tunnistaneet yhteiskunnallisen vastuunsa, mistä yhtenä esimerkkinä on suomalaisissa kaupunkilehdissä poikkeustilanteen alussa julkaistu yhteinen ilmoitus. Nykyisen poikkeustilanteen ja kriisin jälkeisen jälleenrakennuksen aikana korostuu entisestään myös kaupunkilehden perinteinen tehtävä paikallisen elinvoiman edistäjänä.

Me kaupunkilehtien tekijät laitamme kaiken osaamisemme peliin, jotta lehdet ovat elinvoimaisia tulevaisuudessakin. Tilanteen poikkeuksellisuudesta johtuen kaikki apu on kuitenkin tarpeen. Suomen kaupunkilehtien päätoimittajat ry pitääkin erittäin tervetulleena liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämää pikaista selvitystä journalismin tukemisesta koronakriisin aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Kaupunkilehtien kannalta olennaisinta on, että tukien myöntämiskriteerit ovat tasapuoliset, läpinäkyvät ja riittävän yksinkertaiset. Toivomme myös, että kaupunkilehtien erityisen vaikea tilanne otetaan huomioon.

Luonteva lähtökohta on arvioida tukien tarvetta esimerkiksi koronaepidemian aikana menetettyjen ilmoitustulojen mukaan.

Emme halua mediatuen jaon perustuvan siihen, kuka on kaikkein taitavin kehittelemään uusia hankkeita ja kirjoittamaan hakemuksia. Sellaisille tukimuodoille on aikansa ja paikkansa toisenlaisissa tilanteissa.  Nyt on tarve toimiville ratkaisuille, jotka auttavat akuuttiin tilanteeseen ja mahdollistavat suomalaisen kaupunkilehtikentän säilymisen mahdollisimman monipuolisena kriisin yli.

 Suomen kaupunkilehtien päätoimittajat ry:n hallitus 23.4.2020

Vuoden päätoimittaja on Karri Kannala

Suomen kaupunkilehtien päätoimittajat ry on valinnut vuoden 2019 päätoimittajaksi Karri Kannalan.

Kannala työskentelee Helsingin Uutisten päätoimittajana. Hän toimii samalla Etelä-Suomen Media Oy:n paikallisjohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt päätoimittajana ja kustannusjohtajana muun muassa Tamperelaisessa sekä Lappeenrannan Uutisissa ja Imatralaisessa.

Valintaperusteena on Kannalan johtamien kaupunkilehtien myönteinen lukijamääräkehitys, rohkea tarttuminen paikallisiin puheenaiheisiin sekä kaupallisen ja journalistisen työskentelyn yhteensovittaminen journalistisesti kestävällä tavalla.

Yhdistys valitsee vuoden päätoimittajan vuosittain. Aiemmin vuoden päätoimittajaksi on valittu 2018 Aija Pirinen (Kuopion Kaupunkilehti ja Viikkosavo), 2017 Tapani Markkanen (Suur-Jyväskylän Lehti), 2016 Kim Huovinlahti (Satakunnan Viikko), 2015 Tiina Nousiainen (Lounais-Lappi), 2014 Martti Turunen (Forum 24), 2013 Mika Laine (Itäväylä) ja 2012 Lasse Virtanen (Aamuset).

Kaupunkilehtien lauantaijakelu turvattava

Julkilausuma

Suomen Kaupunkilehtien Päätoimittajat ry:n vuosikokous Oulussa 2.11.

Suomen Kaupunkilehtien Päätoimittajat ry:n vuosikokous on huolestunut kaupunkilehtien viikonvaihdejakelun rampautumisesta.

Suomen merkittävin kaupunkilehtien jakelija, Suomen Suoramainonta Oy joutuu valtio-omisteisen Posti Groupin agressiiviseksi ja epäterveeksi kuvatun jakeluhinnoittelun vuoksi ajamaan lauantain jakeluverkkonsa alas merkittäviltä osin vuoden 2018 alussa.

Suoramainonnan lauantaijakelun loppuminen tai merkittävä supistaminen on uhka vastikkeetta kotitalouksiin jaettaville paikallisille kaupunkilehdille.

Vaikka lehtien lauantaijakelu saataisiinkin toistaiseksi turvatuksi, niin järjestelyn ennakoidaan nostavan kaupunkilehtien jakelukustannuksia lauantain osalta pahimmillaan 100-150 prosentin verran.

Tilanne on lehtien kustantajien kannalta kestämätön. Uhkakuvana on, että kaksipäiväiset kaupunkilehdet joutuvat karsimaan toisen viikoittaisen jakelupäivän pois.

Tämä heikentäisi lehtien liikevaihtokehitystä, vaikeuttaisi niiden asemaa paikallisen tiedon välittäjinä ja johtaisi mittavaan henkilöstön vähennystarpeeseen printtilehtien tuotantoketjussa.

Suomen Kaupunkilehtien Päätoimittajat ry:n vuosikokous vetoaa suomalaisiin poliittisiin päättäjiin median moniarvoisuuden ja kaupunkilehtien tulevaisuuden puolesta:

”Markkinaehtoisen jakeluliiketoiminnan ja kaupunkilehtien kustannustehokkaan viikonloppujakelun tulevaisuus on turvattava pikaisesti.”